I make Packaging Innovations work

Ik ben een verpakkingsinnovator met 25 jaar ervaring. Door samen te werken met marketing, engineering, consumenten onderzoek en leveranciers weet ik wat technisch mogelijk, wat de behoefte van de consument is en wat het bedrijf nodig heeft. Ik overtuig teams en stakeholders om innovaties te steunen en waar te maken.


I am a packaging innovator with +25 years of experience. By working together with marketing, engineering, consumer science and suppliers I know what is technically possible, what the consumer and business needs are. I inspire team members and stakeholders to support innovations and to realise them.